ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

Звіт про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг наданих КУ «Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та КЗ «Центром соціальних служб» за I півріччя 2021 року

Дата: 22.10.2021 09:00
Кількість переглядів: 2397

Звіт про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг наданих  КУ «Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської селищної ради  та КЗ «Центром соціальних служб» Чернігівської селищної ради за I півріччя 2021 року

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», на виконання  Постанови Кабінету Міністрів України № 449 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», комісією з оцінки якості соціальних послуг, які надаються КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради та КЗ «Центр соціальних служб» Чернігівської селищної ради (далі – Комісія), утвореною рішенням виконавчого комітету Чернігівської селищної ради від 08.06.2021 № 3 Про проведення зовнішнього оцінювання, проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надавалися у  першому півріччі 2021 року КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради та КЗ «Центр соціальних служб» Чернігівської селищної ради.

Метою зовнішньої оцінки є визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів, удосконалення організації послуг, що надаються Територіальним центром та Центром соціальних служб Чернігівської селищної ради.

Комісія з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг використовувала наступні методи проведення оцінки:

• опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників;

• спостереження за процесом надання соціальних послуг;

• бесіди / співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг;

• вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг, а саме:

• адресність та індивідуальний підхід;

• результативність;

• своєчасність;

• доступність та відкритість,

• повага до гідності отримувача соціальної послуги;

• професійність.

Враховуючи надані документи суб’єктами, що здійснюють надання соціальних послуг, керуючись пунктом 3.6.2. методичних рекомендацій, наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020  № 429, рішенням виконавчого комітету Чернігівської селищної ради від 08.06.2021 № 3 Про проведення зовнішнього оцінювання, визначено проведення зовнішньої оцінки якості таких соціальних послуг:  «Догляд вдома», «Соціальна адаптація» наданих КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради та «Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах», «Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування» наданих КЗ «Центр соціальних служб» Чернігівської селищної ради.

Зовнішня  оцінка якості наданих соціальних послуг проводилася комісією у  період з 01.07.2021 до 16.09.2021 року.

Станом на 31.08.2021 року територіальним центром виявлено та обслужено 876 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують надання соціальних послуг, що становить 100%. Соціальним обслуговуванням охоплено території всіх старостинських округів громади.

Задля отримання найбільш об’єктивної інформації щодо якості соціальних послуг, необхідної для оцінки й поліпшення їх якості та вивчення реального стану надання соціальних послуг і відповідності їх вимогам Державним стандартам та індивідуальним потребам отримувачів, здійснювалося вибіркове опитування отримувачів соціальних послуг.

Кількість осіб, охоплених перевіркою, становить 471 осіб – обслужено 876, що складає 54 %, з яких:

      - у відділені соціальної допомоги вдома 136 осіб – обслужено 357, що складає 38,1%;

      - у відділенні денного перебування 335 осіб – обслужено 469, що складає 71,4 %.

Найбільша увага в територіальному центрі приділяється розвитку відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах, відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома.

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 

 1. Кількісні показники:

частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома  – 100%;

робітники, які підвищили рівень кваліфікації  - 100%; протягом звітного періоду підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників територіального центру у сфері соціального захисту проводилася у територіальному центрі -  семінари, інформаційно - навчальні заходи, заняття з робітниками з питань підвищення їх професійного рівня, вивчалася законодавча база надання соціальних послуг; також працівники використовували самоосвіту для набуття та поглиблення професійних знань, технічних умінь шляхом використання онлайн-ресурсів. Важливо зазначити, що територіальний центр задіяний у співпраці з німецьким товариством міжнародного товариства (GIZ) GmbH над проєктом «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України». В ході реалізації проєкту взята участь в наступних тренінгах: тренінг з питань запобіганню конфліктних ситуацій, тренінг з питань запобігання професійного вигорання та зменшення плинності кадрів, тренінг з комп’ютерної грамотності.

2. Якісні показники:

1) Адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги - інформація щодо визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги міститься у карті визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг і знаходиться в особовій справі отримувача соціальних послуг – 100% ;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги - індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з додатку 3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги та надавачем соціальної послуги. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома - 100%; 

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (за потреби) -  індивідуальні плани коригуються один раз на рік при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, або за потреби у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. Протягом 2021

року проведено перегляд  індивідуальних планів 30 отримувачам соціальної послуги догляд вдома –100 %;

По показнику оцінки «Адресність та індивідуальний підхід» результат становить  100%, тобто отримує статус «Добре».

2) Результативність.

Критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) - Згідно усного, телефонного опитування, при допомозі опитувальника (опитано 136 осіб)  підопічні задоволені соціальною послугою догляд вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг. Неодноразово підопічні відділення соціальної допомоги вдома через шпальти газет дякували своїм соціальним робітникам за толерантність, витримку, доброзичливе ставлення.

проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам –   в ході перевірок роботи соціальних робітників на дільницях,  проводилось опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. За результатами анкетування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

По показнику оцінки  «Результативність» результат становить 90,0 %, тобто отримує статус «Добре».

3) Своєчасність.

Критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк – після прийняття,  рішення  про  надання  соціальних послуг (приймає відділ соціального захисту населення селищної ради) та повідомлення передаються до територіального центру. Після  надходження вищезазначених документів територіальний центр протягом  строку,  визначеного  у  державних стандартах соціальних послуг,  визначає  зміст соціальних  послуг,  уточнює  обсяг,  складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається  відповідний  наказ, та укладає з отримувачем соціальної  послуги  договір  про  надання  таких  послуг. Усі етапи роботи виконуються у встановлений строк згідно п.3 «Загального положення» Постанови КМУ від 29.12.2009 р. N 1417. Порушень по дотриманню цих вимог не виявлено.

По показнику оцінки  «Своєчасність» результат становить 97,8%, тобто отримує статус «Добре».

4) Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам – Територіальний центр знаходиться в центрі смт Чернігівка. Приміщення Територіального центру соціального обслуговування відповідає санітарним та частково протипожежним вимогам. Заклад обладнано пандусом, виготовлено перило для полегшення пересування людей з обмеженими можливостями, що забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу.

На інформаційному стенді територіального центру розміщено інформацію для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги.  Інформацію щодо діяльності КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області висвітлено на власному сайті та на сторінці Facebook. Робота територіального центру періодично висвітлюється на шпальтах районних газет «Нива» та «Голос Чернігівки».

Однак недоліком даного направлення є відсутність обладнаних місць для паркування транспортних засобів, відсутність буклетів, довідників та інших додаткових матеріалів, які популяризують роботу установи.

Показник доступність та відкритість становить 86,25%.

5) Повага до отримувача соціальних послуг.

Причиною конфліктних ситуацій між соціальними робітниками та отримувачами соціальної послуги є психологічна несумісність.   Для вирішення цієї проблеми залучаються фахівці, психологи, відбувається ротація соціальних робітників на дільницях. Постійно на нарадах проводяться тренінги по розгляду врегулювання тих чи інших конфліктних ситуацій

Показник повага до отримувача соціальної послуги становить 99,7%.

6) Професійність.

У закладі є затверджена структура та штатний розпис, який сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації. У КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області розроблено та затверджено посадові інструкції всіх працівників. Всі спеціалісти ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис.  При влаштуванні на роботу всі працівники проходять щорічний медичний огляд. Особисті медичні книжки надавачів соціальної послуги зберігаються у територіальному центрі. Складено та затверджено графік проведення нарад із загальних виробничих питань та з питань діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Працівники, що надають соціальну послугу забезпечені велосипедами, взуттям, желетами, рукавицями, сумками. На період карантину усі працівники забезпечені масками та дизенфікуючими засобами.

У рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України»:

30 соцпрацівників отримали навички надання домедичної допомоги особам похилого віку;

підвищено компетенції 48 працівників територіального центру з питань запобігання конфліктних ситуацій та професійного вигорання;

48 працівників підвищили рівень комп’ютерної грамотності.       

Отже, дані шкали оцінки кількісних показників свідчать про перевагу статусу «добре», тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги в цілому.

 

                Узагальнений статус «Добре» відсотковий еквівалент 95.6%

Відділення

соціальної допомоги
вдома

Показники якості соціальної послуги «догляд вдома»

Адресність та індивідуальний підхід

Результативність

Своєчасність

Доступність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

 

«Добре»

100%

«Добре»

90%

«Добре»

97.8%

«Добре»

86.2%

«Добре»

99.7%

«Добре»

100%

 

 

Для вивчення питання щодо якості надання соціальної послуги, яка надається відділенням денного перебування (соціальна адаптація) взяли участь в опитуванні 335 отримувачів соціальних послуг. Оцінка якості вищезазначеної послуги визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

1) Адресність та індивідуальний підхід.

Протягом звітного періоду соціальну послугу «соціальна адаптація» отримало 469 осіб. Перезаключили договір на отримання соціальної послуги соціальна адаптація на умовах: за рахунок бюджетних коштів (146 осіб), з установленням диференційованої плати (70 осіб), за рахунок отримувача соціальної послуги (5 осіб) згідно Закону України «Про соціальні послуги». Показник адресність та індивідуальний підхід задовольняє потреби отримувачів на 51,2%.

2) Результативність.

Згідно усного, телефонного опитування, фокус-групового інтерв’ю, при допомозі опитувальника та під час онлайн опитування (опитано 335 осіб), підопічні задоволені соціальною послугою соціальна адаптація, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги. Для покращення даного показника щорічно здійснювати моніторинг та оцінку якості соціальної послуги методом інтерв’ювання, по телефону, за розробленими анкетами, опитувальниками для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги «соціальна адаптація». 4% опитуваних не повністю задоволені, це викликано створенням великої черги, у зв’язку з дощовими погодними умовами, попиту на покіс трави біля житлового будинку. Для вирішення питання було придбано кусторіз та залучено ще одного соціального робітника. На шпальтах газет неодноразово публікувались подяки надавачам соціальної послуги соціальна адаптація та висвітлювалася робота відділення. Передбачаються кошти для матеріального заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі послуги- 96%

 

3) Своєчасність.

Рішення про надання соціальної послуги соціальна адаптація разом з повідомленням про надання/відмову соціальної послуги протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви передаються відділом соціального захисту населення до територіального центру. Надалі в установі подальшим складанням індивідуального плану та укладанням договору про надання соціальної послуги соціальна адаптація, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги «соціальна адаптація» узгоджуються з отримувачем соціальної послуги після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги соціальна адаптація. Договір з отримувачами соціальної послуги догляд вдома укладається на один рік, потім лонгується.

Для забезпечення потреб населення у цьому відділенні надаються швацькі та перукарські послуги, послуга рубки та розпилювання дров бензопилою, послуга покосу трави тримером - кусторізом біля житлового будинку, соціально-медичні послуги. Підопічні територіального центру за звітний період отримали: 235 перукарських послуг; 334 швацьких послуг; 184 послуги по рубці та розпилюванні дров; сестра медична надала 1573 послуги з вимірювання тиску; 142 послуги по забезпеченню речами бувшими у вжитку; підопічним територіального центру було надано 127 послуг з  покосу  трави біля житлового будинку  тримером –  кусторізом. Велика увага приділяється організації дозвілля для людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю. У 2020 - 2021 навчальному році працювали факультети Університету ІІІ віку: «Основи лікувальної фізкультури» - 16 чол., «Народознавство» - 11 чол., «Мистецтво гри в шахи» - 6 чол. У зв’язку із тимчасовим введенням на території України жорстких карантинних заходів навчання на факультетах «Університету ІІІ віку» призупинялося або відбувалося за можливості в дистанційному форматі. 31 травня 2021 року відбулося урочисте вручення сертифікатів слухачам факультету «Народознавство» - 11 особам. Слухачі інших факультетів Університету ІІІ віку переведені на наступний курс і продовжать навчання у 2021-2022 роках.

Показник своєчасність становить 100%

4) Повага до отримувача соціальних послуг.

За результатами проведеного опитування отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів послуги отримано схвальні відгуки. Відгуки подяки надходять до установи у вигляді телефонних дзвінків за якісну роботу надавачів послуги, відгуки на шпальтах газет «Нива» та «Голос Чернігівки». За результатами перевірок роботи надавачів соціальної послуги відмічено, що скарг щодо неповажливого ставлення до отримувачів послуги та негуманних і дискримінуючих дій не надходило.

Показник повага до отримувача соціальної послуги становить 100 %.

5) Професійність.

У закладі існує затверджена структура та штатний розпис, який сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області. У КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області розроблено та затверджено посадові інструкції всіх працівників. Кожна особова справа працівника, який надає соціальну послугу, містить копії документів про освіту (державного зразка). Надавачі соціальної послуги за потребою підвищують свою кваліфікацію у вищих закладах освіти, проходять атестацію. У рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України», що виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина: працівники відділення отримали навички надання домедичної допомоги особам похилого віку; підвищено компетенції  працівників відділення з питань запобігання конфліктних ситуацій та професійного вигорання; підвищили рівень комп’ютерної грамотності.

Фахівець із соціальної роботи відділення денного перебування вступила на 1 курс для здобуття ступеня «магістра» за спеціальністю «Соціальна робота».

Оцінка результатів аналізу отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб.

Згідно наказу директора територіального центру № 28-О від 22.02.2021 року проводиться навчання знань з питань охорони праці працівників, приймаємо участь у семінарах-тренінгах. Працівники, що надають соціальну послугу забезпечені велосипедами, взуттям, жилетами, рукавицями, сумками. На період карантину усі працівники забезпечені масками та дизенфікуючими засобами.

Пріоритетними напрямками соціальної роботи відділення є впровадження нових форм та методів роботи у умовах карантину COVID - 19 та перехід на обслуговування підопічних згідно діючих нормативних актів.

Показник професійність становить 100%.

 

           Узагальнений статус «Добре» відсотковий еквівалент 91.2%

Відділення денного перебування

(Соціальна адаптація)

Показники якості соціальної послуги «соціальна адаптація»

Адресність та індивідуальний підхід

Результативність

Своєчасність

Доступність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

«Задовільно»

51,2%

«Добре»

96%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Задовільно»

100%

 

 

Не зважаючи на узагальнений статус «добре» необхідно вжити заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуг, а саме:

- у зв’язку з введенням у дію нового Закону України «Про соціальні послуги» забезпечити прийом громадян та організацію надання соціальних послуг на безоплатній, платній чи диференційованій основі. Прийом документів здійснювати згідно 28 пункту Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2020 року № 587 «Про організацію соціальних послуг». До кінця 2021 року визначитись з Порядком формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальної послуги;

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

- продовжувати своєчасно, якісно, в повному обсязі надавати соціальну послуги догляду вдома та соціальна адаптація;

- підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців громади з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома та відділення денного перебування;

- продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів встановлених у Державному стандарті догляду вдома та соціальної адаптації;

- постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, вживати всі необхідні протиепідемічні заходи під час організації роботи щодо надання соціальних послуг, в т.ч. соціальної послуги догляду вдома, у зв’язку із запровадженням обмежувальних карантинних заходів на території України, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.

Водночас, надання соціальних послуг в поточному році здійснював КЗ «Центр соціальних служб» Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області (далі- Центр). Центр соціальних служб Чернігівської селищної ради соціальних служб - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Приміщення не пристосоване для осіб з інвалідністю (знаходиться на 2 поверсі, пандус і дзвінок відсутні). Матеріально-технічна база Центру соціальних служб знаходиться на належному рівні. Приміщення не відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Установа не забезпечена гарячим та холодним водопостачанням та водовідведенням, каналізацією, вентиляція в наявності. В приміщенні центру є інформаційні стенди, роздаткові друковані матеріали, тощо з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно. В разі виникнення черги, відвідувачі можуть очікувати на стільцях, що знаходяться в коридорі. 

Відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей, інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства, надає сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сім'ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики, представництво інтересів, соціальна адаптація, натуральна допомога.

Враховуючи надані документи суб’єктом, який здійснював надання соціальних послуг, керуючись пунктом 3.6.2. методичних рекомендацій, наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020  № 429, рішенням виконавчого комітету Чернігівської селищної ради від 08.06.2021 № 3 Про проведення зовнішнього оцінювання, визначено проведення зовнішньої  оцінки якості соціальних послуг наданих Центром соціальних служб: соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах та соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування.

При проведенні зовнішньої оцінки якості соціальних послуг використовувалися такі методи оцінки:

опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників шляхом анкетування;

- спостереження за процесом надання соціальних послуг;

бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг;

 вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Проаналізувавши результати опитування Комісія прийшла до висновку, що переважна кількість опитуваних позитивно оцінює роботу надавача соціальних послуг, всі отримувачі соціальних послуг констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалися.

Згідно плану проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Центром, Комісією вивчена документація надавача соціальних послуг, переглянуто 5 особових справ отримувачів соціальної послуги соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та 8 особових справ отримувачів соціальної послуги соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування.

Визначення (оцінювання) індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, складання індивідуальних планів проводиться в основному відповідно до встановлених вимог розділів Державних стандартів надання відповідних соціальних послуг, але не завжди дотримуються строки відвідування отримувачів соціальних послуг та реалізації заходів, визначених в індивідуальних планах. З усіма громадянами, що приймаються на обслуговування до Центру укладаються договори на надання соціальних послуг.

Стосовно соціальних послуг: соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, комісією встановлено, що більшість респондентів дізналася про Центр завдяки своїм родичам, знайомим, друзям, які вже користувалися або користуються послугами Центру. Як результат, враховуючи отримані від Центру соціальні послуги, подолали складні життєві обставини 3 сім’ї, в 61 сім’ях – мінімізовано вплив таких обставин. За визначеними методами оцінювання проаналізовано документацію Центру, проведено бесіди з персоналом Центру. Пропозиції, заяви громадян громади та одержувачів соціальних послуг розглядаються відповідно Закону України «Про звернення громадян». За I півріччя 2021 року скарг не надходило.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах застосовувалися наступні показники якості соціальної послуги такі як:

Адресність та індивідуальний підхід –  соціальна послуга надається після проведення оцінки потреб отримувача соціальної послуги, всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять акти оцінки потреб сім’ї/особи, висновки оцінки потреб особи, проводиться перегляд індивідуальних потреб у терміни передбачені Державними стандартами - 100 %.

Результативність – відповідно індивідуальним опитуванням, отримувачі соціальних послуг задоволені  отриманими послугами, що відображаються на подоланні/мінімізації складних життєвих обставин. Станом на 01.06.2021 року соціальну послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах отримали 8 сімей, в яких виховується 13 дітей.  Загалом послугами охоплено 29 осіб. У результаті проведеної фахівцями центру соціальних служб роботи надано допомогу в оформленні соціальних виплат 5 особам, покращено психоемоційний стан 29 осіб. Отримувачі послуги набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки. Однак є й сім’ї, які після супроводу знову потрапляють в СЖО та потребують повторного взяття на облік – 93%.

Своєчасність – прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, проведення оцінки потреб сім'ї/особи, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться в терміни визначені законодавством. Фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано; розголошення конфіденційної інформації про підопічних не встановлено -96%.

Доступність та відкритість – приміщення у якому знаходиться Центр розташовано в центрі смт Чернігівка на другому поверсі двоповерхової будівлі. Приміщення не відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Установа не забезпечена гарячим та холодним водопостачанням та водовідведенням, каналізацією, вентиляцією в наявності. В приміщенні центру є інформаційні стенди, роздаткові друковані матеріали, тощо з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно. Показник доступність та відкритість становить 70%.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги – працівники Центру ввічливо та коректно ставляться до отримувачів соціальних послуг під час проведення оцінки потреб сім'ї/особи, зберігають у таємниці конфіденційну інформацію отриману в процесі роботи з сім’єю. За період оцінювання фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано – 100 %.

Професійність – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства. Затверджені посадові інструкції, наявні інструкції з охорони праці, наявність документів про освіту (державного зразка) працівників, що надають соціальні послуги, в особових справах працівників містяться  документи про освіту. Фахівцям Центру надаються засоби індивідуального захисту для роботи з сім’ями в умовах карантину. Вищевказану послугу надають 2 спеціалісти, але у одного з них немає освіти відповідного напрямку підготовки – 70%

           

Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

           Узагальнений статус «Добре» відсотковий еквівалент 88.1%

Показники якісні

Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та індивідуальний підхід

 

«добре»

100%

-

-

Результативність

«добре»

93 %

-

-

Своєчасність

«добре» 96%

 

-

-

Доступність

-

«задовільно»

70%

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

100%

-

-

Професійність

-

«задовільно»

70%

-

 

 

Оцінка якості надання соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування застосовувалися наступні показники якості соціальної послуги такі як:

Адресність та індивідуальний підхід – соціальна послуга надається після проведення оцінки потреб отримувача соціальної послуги; особові справи кожної із сімей у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування  містять індивідуальні плани надання соціальної послуги; проводиться перегляд індивідуальних потреб у терміни передбачені Державними стандартами - 100 %.

Результативність – у першому півріччі 2021 року послугу соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування отримували 13 прийомних сімей, в яких виховувалось 24 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 3 ДБСТ, в яких виховувалось 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім послуги соціального супроводу прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу надавались  послуги консультування, соціальної профілактики, соціальної адаптації. Загалом послугами охоплено 70 осіб з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 13 прийомних батьків пройшли навчання за Програмою підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів (наказ Мінсім’ямолодьспорту № 1015 від 04.04.07). Протягом року проводилась відповідна інформаційна компанія з запровадження послуги патронатного виховання та наставництва - 97.8%

Своєчасність – визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться в терміни визначені законодавством. Фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано; розголошення конфіденційної інформації про підопічних не встановлено -100%.

Доступність та відкритість – приміщення у якому знаходиться Центр розташовано в центрі смт Чернігівка на другому поверсі двоповерхової будівлі. Приміщення не відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Установа не забезпечена гарячим та холодним водопостачанням та водовідведенням, каналізацією, вентиляцією в наявності. В приміщенні центру є інформаційні стенди, роздаткові друковані матеріали, тощо з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно.

Показник доступність та відкритість становить 70%.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги – працівники Центру ввічливо та коректно ставляться до отримувачів соціальних послуг під час проведення оцінки потреб сім'ї/особи, зберігають у таємниці конфіденційну інформацію отриману в процесі роботи з сім’єю. Центром соціальних служб вживаються заходи щодо захисту персональних даних, конфіденційної інформації щодо отримувача соціальної послуги соціального супроводу та/або його законного представника відповідно до вимог Законів України “Про інформацію”“Про захист персональних даних”. За період оцінювання фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано – 100 %.

Професійність – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства. Затверджені посадові інструкції, наявні інструкції з охорони праці, наявність документів про освіту (державного зразка) працівників, що надають соціальні послуги, в особових справах працівників містяться  документи про освіту. Фахівцям Центру надаються засоби індивідуального захисту для роботи з сім’ями в умовах карантину. Вищевказану послугу надають 2 спеціалісти, але у одного з них немає освіти відповідного напрямку підготовки – 70%.

 

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

 

Узагальнений статус «Добре» відсотковий еквівалент 89,6%

Показники якісні

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

Індивідуальний підхід

«добре»

100%

-

-

Результативність

«добре»

97.8%

-

-

Своєчасність

«добре»

100%

-

-

Доступність

-

«задовільно»

70%

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

100%

-

-

Професійність

-

«задовільно»

70%

-

 

Оцінка якості надання соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Незважаючи на узагальнений статус «Добре» комісією рекомендується вжити наступних заходів, спрямованих на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних  послуг:

1.  Згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» та наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, забезпечити своєчасне проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

1. Забезпечити регулярний і систематичний перегляд Індивідуальних планів надання соціальних послуг в порядку і в строки встановлені Державними стандартами.

2. Вжити заходів щодо пристосування усіх приміщень Центру для обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями (облаштування пандусів, кнопок виклику спеціаліста тощо).

3. Забезпечити вивчення працівниками Державних стандартів надання соціальних послуг та інших нормативних документів, зокрема, в частині встановлених строків на вжиття тих чи інших заходів.

4. Встановити чіткий контроль за здійсненням фахівцями своєчасного відвідування сімей та своєчасного виконання запланованих заходів.

5. Забезпечити проходження відповідного навчання та чергового підвищення кваліфікації усіма фахівцями, які надають соціальні послуги.

6. Розробити і затвердити процедуру проведення опитувань, збору відгуків та прийому і реагування на скарги. Ознайомити з цими процедурами отримувачів послуг.

7. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, вживати всі необхідні протиепідемічні заходи під час організації роботи щодо надання соціальних послуг, у зв’язку із запровадженням обмежувальних карантинних заходів на території України, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь