ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

Оголошення про початок проведення конкурсу на визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів від населення та підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання в населених пунктах Чернігівської ТГ

Дата: 14.03.2021 07:18
Кількість переглядів: 1193

Виконавчий комітет Чернігівської селищної ради, з метою створення конкурентного середовища на ринку поводження з побутовими відходами та забезпечення контролю за дотриманням належного санітарного стану у межах с. Новополтавка та с. Зоря  Чернігівського району Запорізької області, відповідно до вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про відходи”, керуючись ст. 30, частиною 1 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16.11.2011 року, на підставі рішення  сесії Чернігівської селищної ради від 19.02.2021 № 15 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів» оголошує конкурс на визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів від населення та підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання в населених пунктах Чернігівської територіальної громади (далі Конкурс).

 

1. Організатор конкурсу:

- Найменування: Виконавчий комітет Чернігівської селищної ради.

- Юридична адреса: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Українська, 57, 71202.       тел. (06140) 9-11-01.

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення сесії Чернігівської селищної ради від 19.02.2021 № 15 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів»

3. Місце і час проведення конкурсу, місце отримання конкурсної документації:

3.1. Місце і час проведення конкурсу – адміністративне приміщення Чернігівської селищної ради, смт. Чернігівка Чернігівського району Запорізької області, вул. Соборна, буд. 401, 71202,  кабінет №20, тел. (06140) 9-12-33 « 15 » квітня 2021 року  о 10-00 год.

Відповідальний за проведення конкурсу: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Житарюк С.О., тел. (06140) 9-12-12, факс: (06140) 9-12-98  chernotg@ukr.net.

3.2. Місце отримання конкурсної документації: адміністративне приміщення Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, смт. Чернігівка, вул. Соборна, буд. 401, кабінет № 20 (відділ з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій селищної ради), 71202; тел. (06140) 9-12-33.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

Учасниками конкурсу можуть бути суб`єкти господарювання:

- установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами; які можуть забезпечити виконання обов`язків, визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Права та обов’язки виконавця).

Кваліфікаційні вимоги до учасників  конкурсу:

Реєстрація учасників конкурсу в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Наявність в учасника  конкурсу матеріально-технічної бази:

- наявність в Учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення  побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів),  що утворюються  у житловій забудові та  на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених на території;

- можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів;

- підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів;

- можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті;

- можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством;

- наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів;

- наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

-  вартість надання послуг в гривнях за один м3 вивезених   побутових відходів;

- способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага у порядку спадання.

 5. Перелік документів, які подаються учасником  конкурсу  для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті,  на  якому зазначаються повне найменування  місцезнаходження організатора та учасника  конкурсу, номери контактних телефонів, перелік  послуг,  на   надання  яких подається пропозиція.

На  всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції,  на  яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

1.- наявність матеріально-технічної бази (довідка про наявність основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень, автотранспорту, машин та обладнання (власного чи орендованого),- за рекомендованою формою у Додатку №3 конкурсної документації;

2. - відомість про вартість надання послуг із вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, включно із великогабаритними відходами)

(за рекомендованою формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №4);

3. – наявність документально підтвердженого досвіду роботи із надання послуг з вивезення побутових відходів, за рекомендованою формою у Додатку №5 конкурсної документації.

4. - довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, за рекомендованою формою у Додатку №6 конкурсної документації.

5.- ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (при наявності)

6. - довідка про відсутність або наявність    заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів (документ повинен бути дійсний на дату подання).

6. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення  побутових відходів:

Послуги з вивезення побутових відходів надаються у населених пунктах Чернігівської територіальної громади населенню, бюджетним установам, підприємствам та іншим споживачам.

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у смт Чернігівка складає близько 3,6 тис. куб. м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка - 8 км.

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території селища Верхній Токмак Перший, селища Верхній Токмак Другий, с. Пірчине Чернігівського району Запорізької області складає близько 600 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка - 37 км.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів в с. Новополтавка до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка– 18 км.        

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території с. Новополтавка Чернігівського району Запорізької області складає близько 1530 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів в с. Зоря до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка - 23 км.

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території с. Зоря Чернігівського району Запорізької області складає близько 300 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів в с. Верхній Токмак до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка - 16 км.

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території с. Верхній Токмак Чернігівського району Запорізької області складає близько 500 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів в с. Новоказанкувате, Крижчене, Петропавлівка до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка– 15 км.        

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Новоказанкувате, Крижчене, Петропавлівка Чернігівського району Запорізької області складає близько 1300 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від сіл Богданівка, Бойове, Замістя, Зелений Яр, Мокрий став до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 20 км.        

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Богданівка, Бойове, Замістя, Зелений Яр, Мокрий став складає близько 2200 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від села Нижній Токмак до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 16 км.        

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території села Нижній Токмак складає близько 96 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від сіл Владівка, Степове до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 25 км.       

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Владівка, Степове складає близько 2300 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від сіл Ільїне, Калинівка, Олександрівка, Тарасівка до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 30 км.       

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Ільїне, Калинівка, Олександрівка, Тарасівка складає близько 850 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від села Новомихайлівка до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 25 км.       

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території села Новомихайлівка складає близько 950 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від сіл Обіточне, Салтичія до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 25 км.       

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Обіточне, Салтичія складає близько 1350 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від сіл Просторе, Довге, Квіткове, Розівка, селища Красне до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 18 км.       

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Просторе, Довге, Квіткове, Розівка, селища Красне складає близько 103- куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від сіл Стульневе, Кам’янка, селища Стульневе до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 10 км.       

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Стульневе, Кам’янка, селища Стульневе складає близько 1310 куб.м./рік.

Середня відстань від місць збирання побутових відходів від сіл Широкий Яр, Балашівка, Благодатне, Ланкове, Хмельницьке до сміттєзвалища селища Чернігівка (полігона ТПВ), розташованого за межами смт Чернігівка – 38 км.       

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території сіл Широкий Яр, Балашівка, Благодатне, Ланкове, Хмельницьке складає близько 1280 куб.м./рік.

 

7. Характеристика об'єктів утворення відходів:

- Житловий фонд смт Чернігівка (багатоквартирні одно – п’ятиповерхові житлові будинки);

Багатоквартирні (багатоповерхові) житлові будинки:

- загальна кількість будинків – 32, кількість мешканців таких будинків – 689 квартир,  1191 мешканець, сміттєпроводи у вказаних будинках відсутні.

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо-та газопостачання): на території смт Чернігівка.

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах: – відсутні.

- відомості про балансоутримувачів будинків: балансоутримувачем житлового фонду смт Чернігівка  є комунальне підприємство «Чернігівське виробниче управління житлово-комунального господарства».  ОСББ - відсутнє, ЖБК - відсутнє.

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні.

Одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків:  2612; кількість мешканців таких будинків: 2700 людей.

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): та території смт Чернігівка

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні.

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації селища (юридичні особи):- 41.

- загальна кількість та перелік підприємств комунальної форми власності підпорядкованих Чернігівській селищній раді: 1 – КП «Чернігівське ВУЖКГ»; бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 3, закладів охорони здоров’я – 1, навчальних закладів – 2, ринки - 1.

Житловий фонд у межах селища Верхній Токмак Перший, селища Верхній Токмак Другий, с. Пірчине Чернігівського району Запорізької області.

- багатоквартирні (багатоповерхові) житлові будинки с-ще Верхній Токмак Перший:

загальна кількість будинків – 3, кількість мешканців таких будинків – 53,  сміттєпроводи у вказаних будинках відсутні;

- одноповерхові житлові будинки - 126,  кількість мешканців таких будинків – 310.

- житлові будинки  селище Верхній Токмак Другий - 28,  кількість мешканців таких будинків – 41;

- житлові будинки  с. Пірчине - 50,  кількість мешканців таких будинків – 87;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо-та газопостачання): на території селища Верхній Токмак Перший, селища Верхній Токмак Другий, с. Пірчине Чернігівського району Запорізької області.

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах: – відсутні.

Відомості про балансоутримувачів будинків: ОСББ - відсутнє, ЖБК - відсутнє.

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні.

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації:

Верхньотокмацька дистанція колії  регіональна філія ПАТ «Українська залізниця», ТОВ «Оптимус Плюс».

Житловий фонд с. Зоря Чернігівського району Запорізької області.

Одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків:   121;

кількість мешканців таких будинків: 237 людей;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території села Зоря Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): відсутні.

Житловий фонд у межах села Новополтавка Чернігівського району Запорізької області:

Житловий фонд у межах села Новополтавка Чернігівського району Запорізької області:

- загальна кількість багатоквартирних будинків - 14, кількість мешканців таких будинків –312;

- загальна кількість одноквартирних будинків - 613 , кількість мешканців таких будинків – 976;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо-та газопостачання): на території села Новополтавка Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації: ПрАТ «Новополтавський кар’єр», дитячий садок, Новополтавська ЗОШ І-ІІІ ст., Новополтавська амбулаторія, 5 магазинів, СБК, Чернігівська селищна рада (адмінбудівля Новополтавського старостинського округу).

Житловий фонд с. Верхній Токмак Чернігівського району Запорізької області.

Одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків:   354;

кількість мешканців таких будинків: 970 людей;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території села Верхній Токмак Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): ПСП «РОСТОК-АГРО», ФГ – 14, ПП – 5, Свято-Михайлівський жіночий монастир.

- Житловий фонд сіл Новоказанкувате, Крижчене, Петропавлівка:

- загальна кількість одноквартирних житлових будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах: 284; кількість мешканців таких будинків: 667 людей.

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні.

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації сіл (юридичні особи):- 14.

- загальна кількість та бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 1, навчальних та дошкільних закладів – 1.

Житловий фонд с. Богданівка, Замістя, Бойове, Зелений Яр, Мокрий Став Чернігівського району Запорізької області.

Одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків:   388;  кількість мешканців таких будинків: 1106 людей;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території сіл Богданівка, Замістя, Бойове, Зелений Яр, Мокрий Став Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): ТОВ АФ «Солекс»», ФГ – 6, ПП – 3, ФОП – 1, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 2, навчальних та дошкільних закладів – 2.

Житловий фонд у межах селища Нижній Токмак  Чернігівського району Запорізької області.

 Одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків:   30;  кількість мешканців таких будинків: 61 особа;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території села   Нижній Токмак Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): відсутні

 Житловий фонд у межах с. Владівка, Степове Чернігівського району Запорізької області.

Багатоквартирні (багатоповерхові) житлові будинки: - загальна кількість будинків – 7, кількість квартир таких будинків – 66,  121 мешканців, сміттєпроводи у вказаних будинках відсутні.

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо-та газопостачання): на території с. Владівка, Степове.

- кількість багатоквартирних будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах: – 7.

- відомості про балансоутримувачів будинків: 2  багатоквартиних будинки -  Фонд держмайна, 3 - ВАТ «Владівське РТП», 2 - відомості відсутні.

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні.

Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість будинків - 365;  кількість мешканців таких будинків: 675 людей;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території сіл Владівка, Степове Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): ТОВ «Агротекс», ПП «Агроініциатива», ФГ – 7, ФОП торгівлі та громадського харчування - 2, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 7, навчальних та дошкільних закладів – 2.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): відсутні

 Житловий фонд у межах сіл Ільїне, Калинівка, Олександрівка, Тарасівка

Чернігівського району Запорізької області.

Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість будинків - 249;  кількість мешканців таких будинків – 583 особи;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території сіл Ільїне, Калинівка, Олександрівка, Тарасівка Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): ФГ – 9, ФОП торгівлі та громадського харчування - 2, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 5, навчальних та дошкільних закладів – 1.

Житловий фонд у межах села Новомихайлівка Чернігівського району Запорізької області.

Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість будинків - 237;  кількість мешканців таких будинків – 591 особа;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території села Новомихайлівка Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): СВК «Новомихайлівький, ФГ «Артеміда», ФОП торгівлі та громадського харчування - 4, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 5, навчальних та дошкільних закладів – 2.

Житловий фонд у межах сіл Обіточне, Салтичія Чернігівського району Запорізької області.

 Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість будинків - 384;  кількість мешканців таких будинків – 884 особи;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території сіл Обіточне, Салтичія Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): ПСП «Прогрес», ФГ - 3, ФОП торгівлі та громадського харчування - 5, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 8, навчальних та дошкільних закладів – 3.

Житловий фонд у межах сіл Просторе, Довге, Квіткове, Розівка, селища Красне  Чернігівського району Запорізької області.

Багатоквартирні (багатоповерхові) житлові будинки: - загальна кількість будинків – 7, кількість квартир таких будинків – 51,  133 мешканці, сміттєпроводи у вказаних будинках відсутні.

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо-та газопостачання): на території сіл Просторе, Довге, Квіткове, Розівка, селища Красне.

- кількість багатоквартирних будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах: – 4.

- відомості про балансоутримувачів будинків: 2  багатоквартиних будинки -  СВК «Світанок», 5   - відомості відсутні.

Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість будинків - 469;  кількість мешканців таких будинків – 1101 особи;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території сіл Просторе, Довге, Квіткове, Розівка, селища Красне Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): СВК «Просторі лани», СВК «Світанок», ФГ - 13, ФОП торгівлі та громадського харчування - 3, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 9, навчальних та дошкільних закладів – 3.

Житловий фонд у межах сіл Стульневе, Кам’янка, селища Стульневе Чернігівського району Запорізької області.

Багатоквартирні (багатоповерхові) житлові будинки: - загальна кількість будинків – 9, кількість квартир таких будинків – 53,  105 мешканців, сміттєпроводи у вказаних будинках відсутні.

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо-та газопостачання): на території сіл Стульневе, Кам’янка, селища Стульневе.

- кількість багатоквартирних будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах: – 7.

- відомості про балансоутримувачів будинків:  відомості відсутні.

Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість будинків - 379;  кількість мешканців таких будинків – 733 особи;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території сіл Стульневе, Кам’янка, селища Стульневе Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи):  ПАТ «Розівський елеватор», ПрАТ «Чернігівський Агрос», ФГ - 6, ФОП торгівлі та громадського харчування - 4, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 6, навчальних та дошкільних закладів – 1, Придніпровська залізниця.

Житловий фонд у межах сіл Широкий Яр, Балашівка, Благодатне, Ланкове, Хмельницьке Чернігівського району Запорізької області.

Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість будинків - 399;  кількість мешканців таких будинків – 892 особи;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання): на території сіл Широкий Яр, Балашівка, Благодатне, Ланкове, Хмельницьке Чернігівського району Запорізької області;

- наявність, кількість місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні;

- характеристика під’їзних шляхів: асфальтове дорожнє покриття/тверде ґрунтове.

Підприємства, установи та організації села (юридичні особи): ТОВ «Богдан Хмельницький», ПСП «ДОМ», ФГ - 12, ФОП торгівлі та громадського харчування - 3, підприємства побуту – 2, бюджетних установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету: 8, навчальних та дошкільних закладів – 2.

 

8. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об`єктів поводження з побутовими відходами:

- селищний полігон - адреса смт. Чернігівка, Чернігівського району, Запорізької обл.: за межами смт Чернігівка

- площа полігону, яка фактично зайнята ТПВ: 2 га.

- проектна місткість  полігону: 30,2 тис. т.

Підприємство сортування та перероблення відходів – відсутнє.

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- місце: Запорізька область, Чернігівський  район  смт. Чернігівка, вул. Соборна, буд. 401, кабінет № 20, 71202, відділ з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій селищної ради..

- спосіб: особисто або поштою.

- кінцевий строк: « 15 » квітня 2021 р. до 10-00 Київського часу.

Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном (06140) 9 12-33.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь