ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної територіальної громади Запорізької області

Дата: 29.01.2021 13:49
Кількість переглядів: 1647

Рішення від 28.01.2021 № 34 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної територіальної громади Запорізької області»

Керуючись статтєю 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення мешканців Чернігівської селищної  територіальної громади до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету об’єднаної територіальної громади, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Чернігівської селищної ради та її виконавчих органів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної територіальної громади Запорізької області в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення селищної ради від 21.05.2019 № 20 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.

 

Селищний голова                                                                       Віталій МАНИЧ

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                  Рішення селищної ради

                                                                                                                                  від 28.01.2021 № 34

 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної територіальної громади Запорізької області

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної територіальної громади Запорізької області (далі – Положення) визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації громадського бюджетування.

Це Положення розроблене з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

1.Визначення понять

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на залучення жителів, які постійно проживають у межах Чернігівської селищної територіальної громади до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету селищної ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Чернігівської селищної ради.

1.2. Мешканці Чернігівської селищної територіальної громади – дієздатні громадяни України віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Чернігівської селищної територіальної громади, що підтверджується офіційними документами – довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання на території громади та внутрішньо переміщені особи, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

1.3. Члени громади – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці і внутрішньо переміщені особи, від 14 років, які зареєстровані у встановленому законом порядку і проживають на території громади, які самі або батьки яких (до досягнення повноліття) мають власну або найману житлову площу (крім готелів), володіють нерухомим майном, працюють або навчаються на території громади, сплачують місцеві податки і збори або в інший спосіб підтримують громаду, її мешканців, а також шанують історію, культуру і традиції громади як особисту цінність.

1.4. Проєкт – оформлена згідно з вимогами цього Положення пропозиція, документ, що враховує план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проєкт має за мету покращення, після його реалізації, зовнішнього вигляду населених пунктів громади, умов проживання, відпочинку та задоволення інших потреб територіальної громади.

1.5. Автор проєкту – це фізична особа віком від 14 років, яка належить до членів громади та підготувала і подала на конкурс проєктну пропозицію у порядку, визначеному цим Положенням.

1.6. Конкурс – процедура визначення мешканцями Чернігівської селищної територіальної громади проєктів-переможців шляхом відкритого голосування у порядку, встановленому цим Положенням, серед загальної кількості представлених для голосування проєктів.

1.7. Проєкти-переможці – проєкти, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів.

1.8. Робоча група – створений розпорядженням селищного голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань  щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджет участі) у Чернігівській селищній територіальній громаді. Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови, не перевищує 18 осіб та формується з представників громадських організацій, молодіжної ради при Чернігівській селищній раді, депутатів селищної ради та посадових осіб селищної ради .

1.9. Міжпрофільна робоча група - створений розпорядженням селищного голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, здійснюють аналіз поданих до участі у громадському бюджеті проєктів, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету.

1.10. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи, в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проєктів-переможців.

1.11. Експертиза проєкту (аналіз проєкту) – це оцінка проєкту на предмет його відповідності законодавству, реалістичності і достатності бюджету проєкту для його реалізації.

1.12. Пункт супроводу бюджету участі – спеціально визначене місце, у якому відповідальні особи виконують функції прийому громадян з питань бюджету участі (інформаційно-консультативна підтримка, прийом проєктів тощо).

1.13. Голосування – процес визначення мешканцями Чернігівської селищної територіальної громади від 14 років проєктів-переможців серед відібраних проєктів за допомогою проведення відкритого голосування на загальних зборах відповідних старостинських округів та в адміністративному центрі громади;

1.15. Інформація про бюджет участі Чернігівської селищної територіальної громади оприлюднюється в рубриці «Бюджет участі» на офіційному сайті Чернігівської селищної ради Запорізької області (https://chegromada.gov.ua/gromadskij-bjudzhet-09-33-33-01-08-2019/).

2. Фінансування громадського бюджету

2.1. Фінансування громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади проводиться за рахунок коштів бюджету територіальної громади. Співфінансування від авторів проєктів, громадських та благодійних організацій, небайдужих мешканців Чернігівської селищної  територіальної громади та інших членів громади не забороняється.

2.2. Загальний обсяг бюджету участі на бюджетний рік визначається рішенням Чернігівської селищної ради згідно з цільовою програмою реалізації громадського бюджету (бюджету участі) Чернігівської селищної територіальної громади в межах відповідних асигнувань.

Загальний обсяг бюджету участі на відповідний рік розподіляється порівну між кожним з 11 старостинських округів та адміністративним центром громади. Розмір коштів на фінансування одного проєкту в рамках Бюджету участі не повинен перевищувати 50 тисяч гривень (п’ятдесят тисяч гривень).

У разі не подання жодного проєкту від зазначених вище територій, або при відсутності проєктів, допущених до голосування, сума передбачена на реалізацію бюджету участі повертається до бюджету громади.

2.3. За рахунок коштів бюджету участі фінансуються проєкти-переможці. При цьому обсяг витрат на реалізацію проєкту не повинен перевищувати 50000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень), виключенням є проєкти, які передбачають співфінансування, яке на першому етапі підтверджується гарантійним листом.

2.4. Термін реалізації проєктних пропозицій не повинен перевищувати однин бюджетний рік.

2.5. Подані проєкти повинні бути спрямовані на визначені у цьому Положенні напрями з подальшою реалізацією на відповідній адміністративно-територіальній одиниці громади.

2.6. Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади проєкти повинні бути спрямовані на:

-підтримку ініціатив у сфері благоустрою громади. Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі громади (будівництво дитячих і спортивних майданчиків, благоустрій парків, скверів, ліквідація стихійних звалищ тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком;

-підтримку ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом. Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя, залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив у цій сфері;

-підтримку та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив. Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-проєкти, арт-клуби тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись цим переліком;

-підтримку громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження. Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, але не обмежуватися даним переліком;

-інші суспільно-корисні соціальні проєкти.

2.7. За рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади фінансуються проєкти:

 - реалізація яких має бути в компетенції органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів;

- реалізація яких передбачається на землях, в приміщеннях чи інших об’єктах, які належать на праві комунальної власності Чернігівській селищній територіальній громаді;

- реалізація яких стосується лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, парку, спортивного чи дитячого майданчика тощо).

2.8. Проєкти мають відповідати вимогам, встановленим цим Положенням, та наступним критеріям:

- одна заявка - один об'єкт;

- можливість реалізації протягом одного бюджетного року.

2.9. У рамках громадського бюджету не можуть прийматися до розгляду проєкти, які:

- розраховані тільки на виконання проєктної документації;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття та реалізацію подальших елементів, які об’єднуючись з цим елементом, є єдиним цілим);

- суперечать Стратегії розвитку Чернігівської селищної громади, діючим програмам громади, чинному законодавству України;

- передбачають річні витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту;

- передбачають виключно придбання обладнання, виконання робіт з капітального та поточних ремонтів, заходів з енергозбереження, заміну парканів в комунальних закладах, установах та підприємствах громади;

- передбачають нове виробництво товарів (послуг), яке носить комерційний характер;

- передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ організацій, залучення додаткової чисельності до штату бюджетної установи та утримання за рахунок коштів бюджету ОТГ;

- не є загальнодоступними для мешканців.

Дія цього Положення не поширюється на проєкти, які передбачається реалізовувати у закладах загальної середньої освіти Чернігівської селищної ради. Відбір та реалізація проєктів, спрямованих на реалізацію шкільних ініціатив, які передбачається у закладах загальної середньої освіти громади, визначається окремим положенням

3. Порядок подання проєктів.

3.1. Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання селищною радою цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади.

3.2. Для подання проєкту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список членів громади від 14 років (не менше 10), які підтримують реалізацію даного проєкту.

До заявки можуть додаватися фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, додаткові пояснення тощо.

При визначення вартості проєкту автор має враховувати резерв коштів у сумі, що становить 10% від вартості проєкту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, кошти на виготовлення проєктної документації (в разі, якщо проєкт передбачає проведення будівельних робіт) щонайменш у розмірі 10 % від вартості будівельних робіт та не більше 25% від вартості на проєкти пов`язані із встановленням майданчиків (дитячих або спортивних) або гарантійний лист про встановлення власними силами.

У разі необхідності придбання обладнання, спортінвентарю, тощо, необхідно додавати комерційні пропозиції по кожному виду обладнання, інвентарю, тощо. При розрахунку вартості проєкту не вказуються конкретні марки, фірми – виробники. В ході реалізації проєкту допускається придбання аналогічного обладнання, інвентарю, оргтехніки, тощо.

3.3. Кожен автор проєкту може подавати необмежену кількість проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади.

3.4. Проєкти в рамках громадського бюджету Чернігівської селищної  територіальної громади приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про початок прийому проєктів громадського бюджету на сайті селищної ради.

3.5. Проєкти подаються у паперовому вигляді через пункти супроводу бюджету участі або поштою на адресу селищної ради – смт Чернігівка вул. Українська, 57.

3.6. Перелік поданих проєктів оприлюднюються у розділі «Бюджет участі» на веб-сайті селищної ради окремо по кожному старостинському округу та адміністративному центру громади.

3.7. Автор (автори) проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування.

3.8. Об’єднання проєктів можливе за взаємною згодою авторів.

3.9. Внесення змін до проєкту можливе за взаємною згодою її автора та робочої групи.

4. Порядок розгляду проєктів

4.1. Прийом проєктів здійснюється в паперовому вигляді (через пункти супроводу бюджету участі, особисто, або поштою на адресу Чернігівської селищної ради).

Реєстрацію проєктів бюджету участі проводить секретар робочої групи, який веде реєстр отриманих проєктів, та разом з проєктами передає його до Робочої групи не пізніше ніж через 3 робочих дня після закінчення терміну подання проєктів.

4.2. Робоча група :

• протягом 14 календарних днів з дня отримання проєктів разом з реєстром від загального відділу селищної ради здійснює аналіз повноти та відповідності вимогам заповненого бланку-заяви та додатків до всіх проєктів, які включені до реєстру поданих проєктів;

• у разі, якщо проєкт не відповідає вимогам п. 2.6-2.8 цього Положення, або підпадає під п. 2.9 цього Положення - такий проєкт відхиляється Робочою групою з обґрунтуванням причин такого відхилення;

• у разі, якщо проєктна пропозиція є неповною по своїй структурі, або заповнена не у відповідності до цього Положення, або заповнена з помилками – робоча група по телефону та /або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію, або внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання повідомлення від робочої групи. У випадку ненадання автором інформації, не внесення автором необхідних коректив, пропозиція відхиляється робочою групою вже на етапі попередньої перевірки;

- не пізніше ніж на 20 день від дня початку перевірки проєктів згідно з цим Положенням передає копії заповнених бланків проєктів до міжпрофільної групи селищної ради з метою здійснення експертної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проєктів згідно з додатком 2 до цього Положення).

4.3. Міжпрофільна робоча група селищної ради:

- у разі, якщо проєкт не містить важливої інформації, необхідної для його реалізації та оцінки, по телефону та/або електронною поштою звертається до автора проєкту з проханням надати необхідну додаткову уточнюючу інформацію протягом 5 календарних днів;

- розробляє детальні розрахунки вартості проєкту і підтверджуює можливість його реалізації в межах суми, яка пропонується автором з урахуванням п. 3.2. цього Положення;

- протягом 30 календарних днів з дня отримання проєктів здійснюює аналіз їхнього змісту та можливості реалізації;

- заповнені бланки аналізу з висновками щодо проєктів одразу, але не пізніше ніж на 31 день від дня отримання від робочої групи проєктів для проведення їх аналізу повертаються до Робочої групи.

4.4 Робоча група:

- розглядає бланки аналізу з метою відбору проєктів, які будуть /не будуть виставлені на голосування;

- для  об’єктивного та неупередженого формування переліку проєктів, які будуть допущені до голосування, Робоча група організовує засідання з запрошенням членів міжпрофільної групи та авторів тих проєктів, які отримали негативні висновки;

- за 2 дні до проведення засідання Робочої групи кожен член робочої групи має отримати інформацію про аналіз з висновками;

- за результатами засідання Робоча група формує переліки позитивно оцінених проєктів, які допускаються до голосування для визначення проєктів-переможців і негативно оцінених проєктів, які не допущені до голосування. Переліки розміщуються  на офіційному сайті селищної ради протягом 5 календарних днів з дня формування цих переліків.

5. Організація голосування

5.1. Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади здійснюється на загальних зборах у кожному населеному пункті відповідного старостинського округу та адміністративного центру громади відкритим голосуванням.

5.2. Голосування відбувається відповідно до графіка, затвердженого робочою групою.

Графік голосування оприлюднюється на сайті селищної ради, на дошках оголошень у адміністративних будівлях старостинських округів та у місцевих ЗМІ.

5.3. У голосуванні за проєкти від кожного старостинського округу та адміністративного центру можуть брати участь мешканці та члени громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці віком від 14 років.

5.4. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація учасників зборів (наявність документа, який посвідчує особу) .

5.5. Кожен учасник загальних зборів має право проголосувати лише за один проєкт, виставлений на голосування.

5.6. Якщо в результаті голосування два, або кілька проєктів отримали однакову кількість голосів, переможець визначається шляхом повторного голосування.

5.7. Результати голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Бюджет участі» впродовж 10 робочих днів після останньої дати голосування.

6. Встановлення результатів та визначення переможців

6.1. Встановлення результатів голосування відбувається на загальних зборах у кожному населеному пункті відповідного старостинського округу та адміністративного центру громади шляхом протоколювання, яке передбачає підрахунок голосів, відданих за кожний окремо виставлений на голосування проєкт.

6.2. Протоколи загальних зборів з результатами голосування подаються до робочої групи.

6.3. Робоча група на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує та затверджує список проєктів-переможців рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

6.4. Перелік проєктів – переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету для затвердження

6.5. Проєкти, які визначені переможцями підлягають фінансуванню за рахунок коштів, визначених для реалізації громадського бюджету у бюджеті Чернігівської селищної територіальної громади.

6.6. Фінансовий відділ селищної ради передбачає фінансування проєктів-переможців відповідно до затвердженого робочою групою переліку проєктів, рекомендованих до фінансування.

6.7. Проєкти, що не увійшли до переліку проєктів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету, можуть пропонуватись робочою групою на розгляд постійних профільних депутатських комісій для фінансування за рахунок інших джерел бюджету ОТГ.

7. Порядок звітування за результатами реалізації проєктів.

7.1. Після затвердження бюджету Чернігівської селищної територіальної громади, з урахуванням фінансування проєктів-переможців за рахунок коштів громадського бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проєктів:

- визначають виконавців, відповідальних осіб за реалізацію кожного проєкту;

- спільно з авторами проєктів складають перелік товарів, робіт і послуг, передбачених у проєктах;

- замовляють розробку проєктної документації на проєкт (за необхідності), проводять закупівлі (за необхідності) та укладають договори з підрядними організаціями;

- до 20 грудня – здійснюють реалізацію проєктів;

- щомісяця до 05 числа надають відділу економічного розвитку та інвестицій селищної ради звіти про реалізацію проєктів громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади, наповнюючи їх графічними зображеннями та відеороликами.

7.2. Відділ економічного розвитку та інвестицій селищної ради узагальнює подану інформацію та публікує до 31 грудня звіт на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Бюджет участі».

7.3. До прийняття рішення про визначення балансоутримувача набуті у процесі реалізації проєктів Громадського бюджету активи (матеріальні та нематеріальні) обліковуються на балансі виконавчого органу, відповідального за реалізацію проєкту.

7.4. Виконавчі органи, відповідальні за реалізацію проєктів, визначають балансоутримувачів та здійснюють повну процедуру передачі об’єктів комунальної власності на баланс.

7.5. За потреби, виконавчі органи, відповідальні за реалізацію проєктів, звітують перед робочою групою щодо стану реалізації, якості виконаних робіт (послуг) та відповідності фактично реалізованого проєкту вимогам його автора.

8. Етика в Громадському бюджеті

8.1. Члени робочої групи, посадові особи місцевого самоврядування, задіяні у всіх етапах Громадського бюджету, зобов’язані:

8.1.1. дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, не проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог;

8.1.2. керуватися Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про захист персональних даних”, розпорядженнями Чернігівського селищного голови, Програмою та цим Положенням;

8.1.3. незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, представників громадських і релігійних організацій;

8.1.4. члени Робочої групи мають право подавати проєкти на Громадський бюджет за умови не використання своїх повноважень у власних інтересах, а також не брати участь у голосуваннях при вирішенні спірних питань по власному проєкту на засіданнях Робочої групи.

8.2. Політичні партії, депутати Чернігівської селищної ради не можуть використовувати проєкти у власних інтересах, в якості власної реклами або реклами політичної сили, яку вони представляють.

8.3. Правила поведінки учасників Громадського бюджету:

8.3.1. учасники Громадського бюджету мають право подати проєкт незалежно від його поглядів, ідеологічної, релігійної, расової, гендерної чи іншої приналежності;

8.3.2. автор має право на проведення агітації за власний проєкт під час голосування, брати участь в обговоренні проєкту на етапі аналізу, брати участь в процесі реалізації проєкту;

8.3.3. під час етапу голосування учасники Громадського бюджету повинні керуватися принципами рівності та взаємоповаги один до одного;

8.3.4. учасники Громадського бюджету, депутати та посадові особи органів місцевого самоврядування або будь-які інші сторонні особи не мають право втручатися в процес голосування або будь-яким іншим чином впливати на його результат.

9. Проведення інформаційної кампанії

9.1. У процесі реалізації громадського бюджету може, при наявності відповідного фінансового ресурсу проводитися інформаційна кампанія, яка поділяється на такі етапи:

ознайомлення членів територіальної громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проєктів;

представлення отриманих проєктів та заохочування до взяття участі у голосуванні;

розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу реалізації громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади.

9.2. Інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу членів територіальної громади на відбір проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади.

9.3. На інформаційну кампанію громадського бюджету та організацію голосування за проєкти щороку можуть передбачатися кошти в бюджеті територіальної громади.

9.4. Консультації стосовно громадського бюджету мають циклічний характер, тобто, повторюються кожен рік.

9.5. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету.

9.6. Зміни до цього Положення подаються за пропозицією Робочої групи з питань розробки основних положень та принципів громадського бюджету (бюджету участі) на території Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

10. Форс-мажорні обставини.

10.1. У випадку виникнення визначених чинним законодавством форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що перешкоджають, чи можуть перешкоджати реалізації проєктів переможців у рік впровадження проєктів, видатки на реалізацію проєктів переможців можуть бути перенесені на наступний календарний рік окремим рішенням селищної ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь