ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця  з розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади

Дата: 29.07.2019 15:58
Кількість переглядів: 1074

Чернігівська селищна рада оголошує конкурс з визначення виконавця з розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1. Організатор конкурсу: Чернігівська селищна рада. Місцезнаходження організатора конкурсу – 71202, Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вулиця Українська, 57 .

2. Підстава для проведення конкурсу: Закон України «Про відходи», Порядок розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 57 від 23.03.2017, рішення виконкому Чернігівської селищної ради від 23.07.2019 № 5 «Про розроблення схеми санітарної очистки території населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади».

3. Місце і час проведення конкурсу.

 Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 29 серпня 2019 року о 13-й годині в приміщенні Чернігівської селищної ради за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вулиця Українська, 57, кабінет селищного голови.

Термін подання конкурсних пропозицій – з 29 липня 2019 року до 13-ої години 29 серпня 2019 року.

За більш детальною інформацією стосовно подання конкурсних пропозицій необхідно звернутися до секретаря конкурсної комісії Рубанової С.Г., тел.: 9-13-80, адреса: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вулиця Українська, 57.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з розроблення Схем очищення;

- наявність та кількість працівників відповідно кваліфікації.

Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання в установчих документах яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами.

Учасником конкурсу надаються оригінальні та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- заява про участь у конкурсі із визначенням повного найменування, реквізитів, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі;

- копії установчих документів (Статуту або засновницького договору), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника;

- проект договору на розроблення та погодження Схеми санітарного очищення;

- обґрунтована інформація про компетенцію та досвід роботи у сфері поводження з відходами, а саме – про результати діяльності протягом останніх двох років та відсутність протягом даного періоду, під час такої діяльності, порушень вимог чинного законодавства та кількість укладених угод (договорів);

- наявність у штаті підготовлених фахівців, які мають досвід роботи у сфері поводження з відходами (підтверджуються копіями кваліфікаційних сертифікатів).

5. Учасниками конкурсу надаються оригінальні або копії документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, що зазначені у пункті 4 цієї конкурсної документації.

6. Вимоги до конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, прошита, пронумерована, у запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, код ЄДРПОУ учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до відділу з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій селищної ради.

Відділ з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій селищної ради протягом трьох робочих днів з моменту отримання звертання щодо роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звертань про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації відділ з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій селищної ради повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Відділом з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій селищної ради ведеться протокол зазначених зборів, якій надсилається  усім учасникам зборів в день їхнього проведення.

8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція надається особисто або надсилається поштою на адресу Чернігівської селищної  ради (вул. Українська, 57, смт Чернігівка, 71202) у конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, код ЄДРПОУ учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Термін надання конкурсних пропозицій – з 29 липня 2019 року до 13-ої години 29 серпня 2019 року.

9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 29 серпня 2019 року о 13-й годині в приміщенні Чернігівської селищної  ради за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вулиця Українська, 57, кабінет селищного голови.

Технічне завдання

на виконання Схеми санітарного очищення населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади

1. У схемі санітарної очистки та прибирання населених пунктів визначити:

- обсяги робіт із санітарної очистки та прибирання територій населених пунктів;

- найбільш ефективні методи поводження з відходами на першу чергу та розрахунковий термін;

- методи прибирання вулиць, площ, територій, зайнятих зеленими насадженнями, зон відпочинку, ринків, спортивних споруд і майданчиків, методи знешкодження змету;

- інші заходи щодо санітарної очистки та прибирання населених пунктів;

- тип, кількість, потужність і розміщення в плані населеного пункту об’єктів з санітарної очистки та прибирання;

- орієнтовну вартість санітарної очистки та прибирання населених пунктів;

- методи збирання, видалення та складування будівельних відходів;

- методи збирання та транспортування промислових відходів III-IV класів небезпеки, які приймаються на полігони твердих побутових відходів;

- надати рекомендації з ефективних методів збирання, видалення, використання та знешкодження твердих побутових відходів.

-  встановлення норм утворення побутових відходів.

2. Схему санітарної очистки та прибирання населених пунктів розробити виходячи з чисельності населення станом на 2019 рік та з урахуванням таких строків:

- перша черга 5 років, розрахунковий термін 20 років.

3. Дані щодо сучасного стану та перспектив розвитку населеного пункту внести до розрахункових таблиць.

4. Чисельність населення прийняти відповідно до статистичних даних за останній повний календарний рік.

5. Передбачити на першу чергу та розрахунковий термін повне охоплення планово-регулярним вивезенням твердих побутових відходів від всіх житлових (багатоквартирний та приватний сектори) і громадських будинків, установ і підприємств культурно-побутового призначення незалежно від їхньої відомчої належності.

6. У схемі визначити найбільш прогресивні та економічні методи збирання та транспортування ТПВ з урахуванням сміттєвозів, що випускаються та намічені до випуску.

7. Для розрахунків використовувати норми надання послуг з вивезення та розміщення твердих побутових відходів, затверджені органами місцевого самоврядування.

8. Навести морфологічний, фізико-хімічний склад твердих побутових відходів та прогноз зміни цих показників в подальшому.

9. Охопити планово-регулярним механізованим прибиранням вулиці, площі та проїзди з удосконаленими покриттями.

10. Надати пропозиції з механізованого посипання проїзної частини вулиць і доріг під час ожеледиць та снігопадів прийняти в обсязі % на I чергу не менше 80, на розрахунковий термін 100 від загальної їхньої площі.

11. Ліквідацію снігу під час разових снігопадів виконувати запропонованими методами.

12. Роботу спеціальних машин (сміттєвози, асенізаційні) організувати у однозмінному режимі. Роботу прибираючих машин організувати по мірі випадання снігу.

13. Розглянути доцільність використання існуючих та будівництва нових споруд з санітарної очистки відповідно до розрахунків (за проектом):

Розміщення споруд зазначити на схемі санітарної очистки та прибирання об'єднаної територіальної громади.

14. У схемі санітарної очистки та прибирання території  Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади  передбачити найбільш ефективні методи та максимальну механізацію робіт поводження з ТПВ з врахуванням економічних, екологічних та соціальних умов, а також прибирання території із застосуванням найбільш удосконалених машин і механізмів серійного виробництва.

15. Визначити орієнтовну вартість заходів, які виконуються відповідно до схеми санітарної очистки та прибирання населених пунктів громади на І чергу та на розрахунковий термін схеми.

16. Надати рекомендації з подальшого удосконалення схеми  санітарної очистки території Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

17. Виконати графічну частину схеми санітарної очистки та прибирання території населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

Кінцевою продукцією є:

Розроблені документи, які мають відповідні узгодження згідно наказу № 57 від 23.03.2017р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

1)         текстові матеріали:

-           пояснювальна записка;

-           додатки;

2)         графічні матеріали:

-           схема санітарного очищення населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади. Існуючий стан.

-           схема санітарного очищення населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади. Перспективний розвиток..

Узгоджена схема санітарного очищення населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади з узгодженнями розробляється в 3-х примірниках в паперовому вигляді: 1-й та 2-й - виконавчому комітету Чернігівської селищної ради; 3-й – розробнику документації.

 Вимоги до розробки Схеми:

1. Зміст має відповідати ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

2. У схемі необхідно передбачити використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини.

3. Основні показники схеми мають бути розраховані на період 20 років.

4. Розроблення схеми здійснюється з дотриманням законодавства на підставі вихідних даних.

5. У процесі виконання робіт необхідно забезпечити виконання наступних основних завдань:

5.1. підготовка текстових та графічних матеріалів відповідно до вимог ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту»;

5.2. погодження Схеми із заінтересованими органами:

- відповідними структурними підрозділами Замовника - відділом містобудування, архітектури та земельних відносин селищної ради та відділом з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій селищної ради;

- територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- територіальним органом Державної екологічної інспекції України;

- територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 Замовник сприяє організації збору інформації, документів тощо, які необхідні для розробки схеми санітарного очищення.

Особливі умови:

1) учасник відповідає за недоліки схеми санітарного очищення, включаючи недоліки, виявлені згодом.

2) у разі виявлення недоліків у схемі санітарного очищення населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади  учасник на вимогу замовника зобов’язаний її безоплатно переробити або здійснити необхідні додаткові роботи, а також відшкодувати завдані збитки.

 Документи і матеріали повинні бути представлені з необхідними погодженнями.

 Схема повинна мати пояснювальну записку та мати графічну частину і включати креслення існуючого стану очищення населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади та його перспективний розвиток.

Схема повинна базуватися на передових технологіях, технічних рішеннях, технологічному обладнанні, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини.

 Виконавець повинен визначити (з урахуванням перспективного розвитку):

1) чисельність населення маятникової міграції та середньорічної чисельності туристів і гостей відповідно до генерального плану населеного пункту;

2) методи поводження з побутовими відходами, промисловими відходами ІІІ-IV класів небезпеки, які можуть прийматися на полігони побутових відходів, а також з небезпечними відходами у складі побутових;

3) методи прибирання об’єктів благоустрою, в т.ч. територій житлових масивів, територій зелених насаджень, методи знешкодження вуличного змету;

4) обсяги робіт із санітарного очищення;

5) тип, кількість, технічні характеристики контейнерів для зберігання побутових відходів, а також небезпечних відходів, що утворюються у побуті, спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, небезпечних відходів у їх складі, машин, механізмів, устаткування;

6) тип, кількість, потужність і розміщення в плані населених пунктів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади об’єктів поводження з відходами;

7) доцільність розширення, реконструкції, модернізації існуючих та будівництва нових об’єктів поводження з побутовими відходами та прибирання території населеного пункту.

8) обсяги фінансування заходів, передбачених схемою;

9) обсяги здійснення робіт з планово-регулярного механізованого прибирання територій з удосконаленими покриттям (за типами територій);

10) обсяги механізованого посипання проїзної частини вулиць і доріг під час ожеледиць і снігопадів у відсотках від їх загальної площі;

11) способів та обсягів ліквідації запропонованими способами снігу під час разових снігопадів;

12) інших заходів із санітарного очищення;

13) кількість громадських вбиралень за чергами реалізації Схеми.

Виконавець повинен:

1) надати рекомендації щодо ліквідації негативного впливу об’єктів поводження з побутовими відходами на навколишнє природне середовище;

2) провести розрахунок обсягів фінансування санітарного очищення (за окремими варіантами), а також будівництва об’єктів  поводження з побутовими відходами, придбання спеціально обладнаних транспортних засобів, прибираючих та допоміжних машин, механізмів та інвентарю;

3) провести розрахунок річних експлуатаційних витрат  на поводження з побутовими відходами та прибирання об’єктів благоустрою за варіантами;

4) визначити чисельність обслуговуючого персоналу, собівартість операцій з поводження з побутовими відходами;

5) встановити основні якісні та кількісні показники Схеми, що характеризують проектні пропозиції.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь