A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ЧЕРНІГІВСЬКА
об'єднана територіальна громада

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади

Дата: 01.08.2019 09:35
Кількість переглядів: 225

Рішення від 21.05.2019 № 20 "Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади"

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення мешканців Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету об’єднаної територіальної громади, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Чернігівської селищної ради та її виконавчих органів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади в новій редакції, що додається.
 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення селищної ради від 22.06.2018 № 11 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади».
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.

Селищний голова

В. МАНИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради від 21.05.2019 № 20

 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації громадського бюджетування.

Це Положення розроблене з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення  та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

 1. Визначення понять

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

1.1. Громадський бюджет - форма прямого волевиявлення жителів територіальної громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади, яка спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2 Мешканці Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади – дієздатні громадяни України віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади, що підтверджується офіційними документами – довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання на території громади та внутрішньо переміщені особи, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в управлінні соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області.

1.3. Члени громади – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці і внутрішньо переміщені особи, від 14 років, які зареєстровані у встановленому законом порядку і проживають на території громади, які самі або батьки яких (до досягнення повноліття) мають власну або найману житлову площу (крім готелів), володіють нерухомим майном, працюють або навчаються на території громади, сплачують місцеві податки і збори або в інший спосіб підтримують громаду, її мешканців, а також шанують історію, культуру і традиції громади як особисту цінність.

1.4. Проект – оформлена згідно з вимогами даного Положення пропозиція, документ, що враховує план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення, після його реалізації, зовнішнього вигляду населених пунктів громади, умов проживання, відпочинку та задоволення інших потреб територіальної громади.

1.5. Автор проекту – це фізична особа віком від 14 років, яка належить до членів громади та підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку, визначеному цим Положенням.

1.6. Конкурс – процедура визначення мешканцями Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади проектів-переможців шляхом відкритого голосування у порядку, встановленому цим Положенням, серед загальної кількості представлених для голосування проектів.

1.7. Проекти-переможці – проекти, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів.

1.8. Робоча група – створений розпорядженням селищного голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань  щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджет участі) у Чернігівській селищній об’єднаній територіальній громаді. Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови, не перевищує 15 осіб та формується з представників громадських організацій, депутатів селищної ради та посадових осіб селищної ради .

1.9 Міжпрофільна робоча група - створений розпорядженням селищного голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, здійснюють аналіз поданих до участі у громадському бюджеті проектів, координують виконання основних заходів, завдань  щодо впровадження та функціонування громадського бюджету.

1.10. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців.

1.11. Експертиза проекту(аналіз проекту) – це оцінка проекту на предмет його відповідності законодавству, реалістичності і достатності бюджету проекту для його реалізації.

1.12. Пункт супроводу бюджету участі – спеціально визначене місце, у якому відповідальні особи виконують функції прийому громадян з питань бюджету участі (інформаційно-консультативна підтримка, прийом проектів тощо).

1.13. Голосування – процес визначення мешканцями Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади від 14 років  проектів-переможців серед відібраних проектів за допомогою проведення відкритого голосування  на загальних зборах відповідних старостинських округів та в адміністративному центрі громади;

1.14. Google Форми – це онлайн-сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів у рамках громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

1.15. Інформація про бюджет участі Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади оприлюднюється в рубриці «Бюджет участі» на офіційному сайті Чернігівської селищної ради Запорізької області (http://cherrada.gov.ua).

 1. Фінансування громадського бюджету

2.1. Фінансування громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади проводиться за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади. Співфінансування від авторів проектів, громадських та благодійних організацій, небайдужих мешканців Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади та інших членів громади не забороняється.

2.2. Загальний обсяг бюджету участі на бюджетний рік визначається рішенням Чернігівської селищної ради про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік та становить 500,0 тис. грн.

Загальний обсяг бюджету участі на відповідний рік розподіляється порівну між кожним старостинським округом та адміністративним центром громади.

2.3. За рахунок коштів бюджету участі фінансуються проекти-переможці. При цьому обсяг витрат на реалізацію проекту не повинен перевищувати суму, визначену для адміністративно-територіальних одиниць громади (адміністративного центру та старостинських округів відповідно).

2.4. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року.

2.5. Подані проекти повинні бути спрямовані на визначені у цьому Положенні напрями з подальшою реалізацією на відповідній адміністративно-територіальній одиниці громади (адміністративному центрі та старостинських округів відповідно).

2.6. Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади проекти повинні бути спрямовані на:

- благоустрій (встановлення контейнерних майданчиків, облаштування місць для вигулу тварин, пішохідних доріжок, тротуарів, озеленення тощо);

- вуличне освітлення;

- облаштування зон відпочинку, спортивних зон;

- організацію дозвілля (проведення спортивно-масових заходів, конкурсів, концертів, культурно-мистецьких заходів, святкування ювілейних дат, тощо);

- естетичне облаштування населених пунктів;

- інші суспільно-корисні соціальні проекти.

2.7. За рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади фінансуються проекти:

 - реалізація яких має бути в компетенції органів місцевого самоврядування та  їх виконавчих органів;

- реалізація яких передбачається на землях, в приміщеннях чи інших об’єктах, які належать на праві комунальної власності Чернігівській селищній об’єднаній територіальній громаді;

- реалізація яких стосується лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, парку, спортивного чи дитячого майданчика тощо).

2.8. Проекти мають відповідати вимогам, встановленим цим Положенням, та наступним критеріям:

- одна заявка - один об'єкт;

- можливість реалізації протягом одного бюджетного року.

2.9. У рамках громадського бюджету не можуть прийматися до розгляду проекти, які:

- розраховані тільки на виконання проектної документації;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття та реалізацію подальших елементів, які об’єднуючись з цим елементом, є єдиним цілим);

- суперечать діючим програмам громади;

- передбачають річні витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту;

- передбачають виключно придбання обладнання, виконання робіт з капітального та поточних ремонтів, заходів з енергозбереження, заміну парканів в комунальних закладах, установах та підприємствах громади;

- передбачають нове виробництво товарів (послуг), яке носить комерційний характер;

- передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ організацій, залучення додаткової чисельності до штату бюджетної установи та утримання за рахунок коштів бюджету ОТГ;

- не є загальнодоступними для мешканців;

- суперечать чинному законодавству України.

 1. Порядок подання проектів

3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання селищною радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список членів громади від 14 років (не менше 10), які підтримують реалізацію даного проекту.

До заявки можуть додаватися фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, додаткові пояснення тощо.

При визначення вартості проекту автор має враховувати резерв коштів у сумі, що становить 10% від вартості проекту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо та кошти на виготовлення проектної документації ( в разі, якщо проект передбачає проведення будівельних робіт) щонайменш у розмірі 10 % від вартості будівельних робіт.

В разі необхідності придбання обладнання, спортінвентарю, тощо , необхідно додавати комерційні пропозиції по кожному виду обладнання, інвентарю, тощо. При розрахунку вартості проекту не вказуються конкретні марки, фірми – виробники. В ході реалізації проекту допускається   придбання аналогічного обладнання, інвентарю, оргтехніки, тощо.

3.3. Кожен автор проекту може подавати необмежену кількість проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

3.4. Проекти в рамках громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про початок прийому проектів громадського бюджету на сайті селищної ради у році,  що передує року реалізації проектів.

3.5. Проекти можна подати шляхом:

- заповнення Google форми, розміщеної на веб-сайті селищної ради;

- у паперовому вигляді через пункти супроводу бюджету участі, поштою на адресу селищної ради –смт. Чернігівка вул. Українська 57.

3.6. Перелік поданих проектів  оприлюднюються у розділі «Бюджет участі» на веб-сайті селищної ради окремо по кожному старостинському округу та адміністративному центру громади.

3.7. Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування.

3.8. Об’єднання проектів можливе за взаємною згодою авторів.

3.9. Внесення змін до проекту можливе за взаємною згодою її автора та робочої групи.

 1. Порядок розгляду проектів

4.1. Прийом проектів забезпечується шляхом заповнення Google Форми,    в паперовому вигляді (через пункти супроводу бюджету участі, особисто, або поштою на адресу Чернігівської селищної ради).

Загальний відділ селищної ради веде реєстр отриманих проектів, та разом з проектами передає його до Робочої групи не пізніше ніж через 3 робочих дня після закінчення терміну подання проектів.

         4.2. Робоча група :

 • протягом 14 календарних днів з дня отримання проектів разом з реєстром від загального відділу селищної ради здійснює аналіз повноти та відповідності вимогам заповненого бланку-заяви  та додатків до всіх проектів, які включені до реєстру поданих проектів;
 • у разі, якщо проект не відповідає вимогам п. 2.6-2.8 цього Положення, або підпадає під п. 2.9 цього Положення -  такий проект відхиляється Робочою групою з обґрунтуванням причин такого відхилення;
 • у разі, якщо проектна пропозиція є неповною по своїй структурі, або заповнена не у відповідності до даного Положення, або заповнена з помилками – робоча група по телефону та /або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію, або внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від робочої групи. У  випадку ненадання автором інформації, не внесення автором необхідних коректив, пропозиція відхиляється робочою групою вже на етапі попередньої перевірки;

- не пізніше ніж на 15 день від дня початку перевірки проектів згідно з цим Положенням  передає копії заповнених бланків проектів до міжпрофільної групи селищної ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного з них ( з використанням бланку аналізу проектів згідно з додатком 2 до цього Положення).

4.3. Міжпрофільна робоча група селищної ради:

- у разі, якщо проект не містить важливої інформації, необхідної для його реалізації та оцінки, по телефону та/або електронною поштою звертається до автора проекту з проханням надати необхідну додаткову уточнюючу інформацію протягом 5 робочих днів;

- розробляє детальні розрахунки вартості проекту і підтверджуює можливість його реалізації в межах суми, яка пропонується автором з урахуванням п. 3.2. цього Положення;

- протягом 30 календарних днів з дня отримання проектів здійснюює аналіз їхнього змісту та можливості реалізації;

- заповнені бланки аналізу з висновками щодо проектів одразу, але не пізніше ніж на 31 день від дня отримання від робочої групи проектів для проведення їх аналізу  повертаються  до Робочої групи.

4.4 Робоча група:

- розглядає бланки аналізу з метою відбору проектів, які будуть /не будуть виставлені на голосування;

- для  об’єктивного та неупередженого формування переліку проектів, які будуть допущені до голосування, Робоча група організовує засідання з запрошенням членів міжпрофільної групи та авторів тих проектів, які отримали негативні висновки;

- за 2 дні до проведення засідання Робочої групи кожен член робочої групи має отримати копії (в електронному вигляді) проектів разом з бланками аналізу з висновками;

- за результатами засідання Робоча група формує переліки позитивно оцінених проектів, які допускаються до голосування для визначення проектів-переможців  і негативно оцінених проектів, які не допущені до голосування. Переліки розміщуються  на офіційному сайті селищної ради протягом 5 календарних днів з дня формування цих переліків.

 1. Організація голосування

5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади здійснюється на загальних зборах відповідного старостинського округу та адміністративного центру громади відкритим голосуванням.

5.2. Голосування відбувається відповідно до графіка, затвердженого робочою групою.

Графік голосування на загальних зборах відповідного старостинського округу та адміністративного центру громади оприлюднюється на сайті селищної ради, на дошках оголошень у адміністративних будівлях старостинських округів та у місцевих ЗМІ.

5.4. У голосуванні за проекти від кожного старостинського округу та адміністративного центру можуть брати участь мешканці та члени громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці віком від 14 років.

5.5. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація учасників зборів ( наявність документа, який посвідчує особу) .

5.7. Кожен учасник загальних зборів має право проголосувати лише за один проект, виставлений на голосування.

5.8. Якщо в результаті голосування два, або кілька проектів отримали однакову кількість голосів, переможець визначається шляхом повторного голосування.

5.9. Результати голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Бюджет участі» впродовж 10 робочих днів після останньої дати голосування.

 1. Встановлення результатів та визначення переможців

6.1. Встановлення результатів голосування відбувається на загальних зборах кожного старостинського округу та адміністративного центру громади шляхом протоколювання, яке передбачає підрахунок голосів, відданих за кожний окремо виставлений на голосування проект.

6.2. Протоколи загальних зборів з результатами голосування подаються до робочої групи.

6.3. Робоча група на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує та затверджує список проектів-переможців рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

6.4. Перелік проектів – переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету для затвердження

6.5. Проекти, які визначені переможцями підлягають фінансуванню за рахунок коштів, визначених для реалізації  громадського бюджету у бюджеті  Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

6.6. Фінансовий відділ селищної ради передбачає фінансування проектів-переможців відповідно до затвердженого робочою групою переліку проектів, рекомендованих до фінансування.

6.7. Проекти, що не увійшли до переліку проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету, можуть пропонуватись робочою групою на розгляд постійних профільних депутатських комісій для фінансування за рахунок інших джерел бюджету ОТГ.

6.8. У разі неподання проектних заявок окремими старостинськими округами, адміністративним центром громади, загальну суму невикористаних коштів направити на реалізацію проектів, які не стали переможцями за результатами голосування в старостинських округах, в адміністративному центрі громади, але набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування на території громади. Рішення приймається робочою групою після завершення голосування.

 1. 7. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

7.1. Після затвердження бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади, з урахуванням фінансування проектів-переможців за рахунок коштів громадського бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проектів:

- визначають виконавців , відповідальних осіб за реалізацію кожного проекту;

- спільно з авторами проектів складають перелік товарів, робіт і послуг, передбачених у проектах;

- замовляють розробку проектної документації на проект (за необхідності), проводять  закупівлі (за необхідності) та укладають договори з підрядними організаціями;

- до 31 грудня – здійснюють реалізацію проектів;

- щомісяця до 05 числа надають відділу економічного розвитку та інвестицій селищної ради звіти про реалізацію проектів громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади, за необхідності наповнюючи їх графічними зображеннями та відеороликами.

7.2. Відділ економічного розвитку та інвестицій селищної ради узагальнює подану інформацію та публікує до 31 грудня звіт на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Бюджет участі».

7.3. До прийняття рішення про визначення балансоутримувача набуті у процесі реалізації проектів Громадського бюджету активи (матеріальні та нематеріальні) обліковуються на балансі виконавчого органу, відповідального за реалізацію проекту.

7.4. Виконавчі органи, відповідальні за реалізацію проектів, визначають балансоутримувачів та здійснюють повну процедуру передачі об’єктів комунальної власності на баланс.

7.5. За потреби, виконавчі органи, відповідальні за реалізацію проектів, звітують перед робочою групою щодо стану реалізації, якості виконаних робіт (послуг) та відповідності фактично реалізованого проекту вимогам його автора.

 1. Проведення інформаційної кампанії

8.1. У процесі реалізації громадського бюджету може, при наявності відповідного фінансового ресурсу проводитися інформаційна кампанія, яка поділяється на такі етапи:

ознайомлення членів територіальної громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів;

представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні;

розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу реалізації громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

8.2. Інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу членів територіальної громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

8.3. На інформаційну кампанію громадського бюджету та організацію голосування за проекти щороку можуть передбачатися кошти в бюджеті ОТГ.

8.4. Консультації стосовно громадського бюджету мають циклічний характер, тобто, повторюються кожен рік.

8.5. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету.

8.6. Зміни до цього Положення подаються за пропозицією Робочої групи з питань розробки основних положень та принципів громадського бюджету (бюджету участі) на території Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь